PPOŻ

W zakresie PPOŻ, świadczymy następujące usługi:

SZKOLENIA

podstawowe, okresowe z zakresu ochrony ppoż.

IBP

Opracowywanie oraz aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów budowlanych.

PRÓBNE EWAKUACJE

Przeprowadzanie próbnych ewakuacji.

WYPOSAŻENIE GAŚNICZE

Wyposażania obiektów budowlanych w wymaganą ilość środka gaśniczego zawartego w gaśnicach.

OZNAKOWANIE DRÓG I MIEJSC

Oznakowywanie, dróg ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) oraz miejsc usytuowanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, znakami bezpieczeństwa zgodnymi z PN-EN.

POMOC W REALIZACJI ZALECEŃ PSP

Pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Cena szkolenia PPOŻ. od 30 zł za osobę

Masz pytanie do oferty lub zakresu usług?

Napisz lub zadzwoń do nas – odpowiemy na każde pytanie!