Doradztwo i szkolenia BHP

W zakresie BHP, świadczymy następujące usługi:

SZKOLENIA

wstępne ogólne oraz okresowe dla pracowników i osób kierujących pracownikami.

PRZEGLĄDY

w zakresie BHP i PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń.

PRZEPISY WEWNĘTRZNE

Opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP.

REPREZENTOWANIE PRZED PIP I PIS

Reprezentowanie „Zleceniodawcy” przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

SPRAWOZDANIA STATYSTYCZNE

Sporządzania sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP.

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Sporządzania oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne, ograniczające poziom ryzyka.

Wstępne i okresowe szkolenia BHP

WSTĘPNE

wszystkie grupy
40zł za 3h

OKRESOWE

stanowiska robotnicze
100zł za 8h

OKRESOWE

stanowiska admin.-biurowe
100zł* za 8h

OKRESOWE

stanowiska kierownicze
140zł** za 16h

* liczone w godzinach lekcyjnych po 45 minut
** cena dotyczy szkolenia w formie samokształcenia kierowanego
Podane ceny są cenami brutto i obowiązują przy szkoleniu dla grupy co najmniej 3 osób.

Masz pytanie do oferty lub zakresu usług?

Napisz lub zadzwoń do nas – odpowiemy na każde pytanie!